شرایط و الزامات

این سامانه متعلق به جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) است. طبق اساسنامه این جامعه اعضای اصلی فقط افرادی هستند که حداقل در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا مقاطع مختلف پزشکی دانش‌آموخته شده اند و آشوری هستند. بنابر این، اگر در هر زمان مشخص شود که فردی که ادعا دانش‌آموخته بودن آشوری را کرده و در این سامانه ثبت نموده، فارغ‌التحصیل آشوری نیست، بلافاصله حساب کاربری آن فرد مسدود خواهد شد و کلیه مسئولیت‌های سوء استفاده احتمالی از سامانه، از عنوان دانش‌آموخته‌ای و یا از عضویت در جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) متوجه آن فرد خواهد بود.
مسئولیت کلیه اطلاعات نمایش داده شده در صفحه شخصی دانش‌آموخته در این سامانه به عهده فرد فارغ‌التحصیل است و جامعه فارغ التحصیلان هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. در صورت مشاهده هر نوع اطلاعات نادرست و برخلاف قوانین عمومی کشور، جامعه فارغ التحصیلان مجاز به حذف آن اطلاعات و مسدود نمودن حساب کاربری فرد متخلف است.
از آنجایی که امکان نمایش عمومی اطلاعات فارغ التحصیلان وجود دارد و در اختیار خود دانش‌آموخته قرار دارد، مسئولیت سوء استفاده از اطلاعات شخصی به عهده جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) نیست.
خدمات ارائه شده به فارغ التحصیلان و اعضای جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) فقط ویژه شخص دانش‌آموخته و یا عضو جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) است. در صورت مشاهده هر گونه تخلف، حق پیگیری حقوق مادی و معنوی برای جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) محفوظ است.
از آنجایی که ممکن است شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) تغییر کند. تغییرات از طریق سامانه و ایمیل به اطلاع کاربران رسانده خواهد شد. کاربری که موافق با شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) نیست، باید بلافاصله موضوع را از طریق سامانه به اطلاع مدیر سامانه برساند تا حساب کاربری آن فرد مسدود گردد. عدم اطلاع به مدیر سامانه به منزله موافقت با شرایط و مقررات استفاده از سامانه جامعه فارغ التحصیلان آشوری (وابسته به انجمن آشوریان ارومیه و حومه) است.