تماس با جامعه فارغ التحصیلان آشوری

هموطن گرامی
لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در ارتباط با برگزاری رویداد فرهنگی و ورزشی جشنواره تموز را به دبیرخانه منتقل نمایید.


ارسال پیام